loader
day

Villagers Of Ioannina City - Welcome / Age Of Aquarius

כל עידן, מאחר והוא נמשך מעל אלפיים שנה, משפיע בצורה אבסולוטית על האנושות
אהיה איתך עד סוף העידן
מצרית-כשדית: 2970 לפנה"ס עד ל- 747 לפנה"ס – עידן שור.

יוונית-רומית: 747 לפנה"ס עד ל- 1413 לספירה – עידן טלה.

אנגלית-גרמנית: 1413 לספירה עד ל- 3573 לספירה – עידן דגים.

מלחמות העידנים באנושות השפיעה גם בזוית הדת
כאשר בני ישראל יצאו ממצריים נגמר עידן השור אך הם עדיין עבדו לעגל הזהב
משה העביר אותם לעידן הטלה לכן ביהדות יש סממנים של טלה ת שופר, העקידה
תקופתו של ישו מתחילה בעידן הדגים
לכן ישו פגש 2 דייגים , הסימן של 2 דגים של הנצרות , האכיל קהל רב מ2 דגים ועוד.
העידו הבא עידן הדלי והוא יתרחש בעוד הרבה זמן

על פי רודולף שטיינר האדם מורכב משילוש של איברים. ישנם שלושה גופים פיזיים: פיזי, אתרי ואסטרלי; שלושה גופים נפשיים: נפש תחושה, נפש שכלית ונפש תודעה; ושלושה גופים רוחניים: רוח עצמיות, רוח החיים ואדם הרוח.

הפיתוח המלא של הנפש הרוחנית או נפש התודעה פירושו שינוי הגוף האסטרלי. כאשר השינוי הזה הגיע למצב של שלמות דרך העבודה של האגו, אז הגוף האסטרלי הופך להיות איבר רוחני. רודולף שטיינר קורא לגוף הרוחני הראשון הזה: רוח העצמיות. האגו (העצמיות) השוכן בגוף (הרוחי) הזה, יכול כעת לא רק לחוש ולהתבונן בוורד, לחשוב אודותיה ולפעול מוסרית כלפיה, אלא שהוא גם יכול לחוש עם חושים רוחניים את מה שנמצא מעבר לוורד הפיזי – שם עולה תמונה או 'תודעה אימגינטיבית' או אימגינציה.

התקופה המצרית-כשדית התקיימה בעידן מזל שור (אנו רואים את זה משתקף במיסטריה של מיתרס) ומשימתה הייתה לתת לאנושות הזדמנויות לרכוש ידע דרך נפש התחושה. הווה אומר שהישויות האנושית של הזמן ההוא יכלו לקחת את ההתרשמויות המתקבלות מהעולם החיצון ולעשותן למורגשות יותר בפנימיותן. באופן דומה, יכלו ישויות אנוש גם להביא את התנסויותיהן מהעולם הרוחני לתודעה עמוקה בפנים. נפש התחושה או הרגש לא חוותה אז רק אור וחושך אלא גם משהו מהמרכיב של החיים הנוכח בסימפטיה ואנטיפתיה.


D.L
מבצע:
Villagers Of Ioannina City
מעוררת
מעוררת
play
רוק
play
9
plus המוזיקה שלי
9 צפיות
+ עוד
D.L
0 תגובות