loader
D.L
D.L
שלושה סוגי אנשים: אלה שרואים, אלה שרואים כשמראים להם ואלה שלא רואים. תשנה את הצורה שבה אתה מסתכל על דברים הדברים שאתה מסתכל עליהם משתנים "החיים הם כמו מלודיה יפהפייה, רק שהמילים מבולבלות".
ההמלצות שלי